Bạn muốn cho mọi người thấy

Nơi bạn sống

Ban giám khảo

Cuộc thi Nơi tôi sống

Cuộc thi “Nơi tôi sống” do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp tổ chức với Tạp chí Gia Đình Mới với mong muốn tạo dựng diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người